Monografie contabila venituri

În baza contabilităţii de angajamente, firmele trebuie să evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale. (temei legal: Ordinul MFP nr. 1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Creanţele faţă de clienţii pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418 “Clienţi – facturi de întocmit”), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

În conturile de clienţi se evidenţiază distinct creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.

Contabilitatea clienţilor se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. În acest sens, în contabilitatea analitică, clienţii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de încasare.

Înregistrarea facturilor emise de firmă pentru serviciile prestate terţilor

4111. Clienţi = %
704. Venituri din servicii prestate
4427. TVA colectat

Înregistrarea prestaţiilor pentru care nu a fost emisă factura în cursul lunii în care acestea au fost efectuate

4118. Clienţi incerţi sau în litigiu = %
704. Venituri din servicii prestate
4428. TVA neexigibilă

nregistrarea veniturilor facturate aferente exerciţiului financiar ulterior

4111. Clienţi = 472. Venituri înregistrate în avans

Înregistrarea serviciilor prestate de societatea comercială terţilor, în cazul în care societatea comercială are rol de intermediere, în caza specificului societăţii

4111. Clienţi = %
401. Furnizori
704. Venituri din servicii prestate
4427. TVA colectat

Notă: În cazul contractelor de agent, contractelor de mandat comercal sau contractelor de comision încheiate potrivit prevederilor legale, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

Documente care stau la baza acestor înregistrări contabile: contracte comerciale,  facturi, note de contabilitate, extrase de cont, situaţii de calcul, devize de lucrări, procese verbale de executare a lucrărilor sau prestării serviciilor.

About the Author

sorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *