Modificări aduse de Legea 169/2019 Codului fiscal :

Toate modificările vizeazădomeniul TVA, stabilind următoarele noi prevederi:
•Darea în plată a bunurilorimobile către instituțiile publice, în scopul stingerii unor obligații fiscalerestante, nu va mai fi subiect de TVA( Cauza CJUEC-36/16 Posnania Investment);
•Nu mai există obligația de autocolectare pentru bunurile mobile corporale (cu excepția bunurilor de capital) utilizate în activități care nu dau drept integral de deducere;
•Criteriile privind evaluarea riscului fiscal nu vor mai fi stabilite prin ordin ANAF, ci vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal.

About the Author

sorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *