Modificări aduse de Legea 169/2019 Codului fiscal :

Toate modificările vizeazădomeniul TVA, stabilind următoarele noi prevederi:•Darea în plată a bunurilorimobile către instituțiile publice, în scopul stingerii unor obligații fiscalerestante, nu va mai fi subiect de TVA( Cauza CJUEC-36/16 Posnania Investment);•Nu mai există obligația de autocolectare pentru bunurile mobile …

Read More